Trafik Kazası Ankara

Ankara Türkiye’nin ikinci büyük şehridir. Yaklaşık dört buçuk milyon kişi Ankara’da yaşamaktadır. Bu kişilerin büyük çocunluğu da trafiğe kendi araçları ile çıkmaktadırlar. Bunun yanında taksiler, dolmuşlar, otobüslerde bu trafiğe katılınca trafik kazalarının meydana gelmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Ankara’nın yollarının da çok iyi olmadığı, gerekli trafik düzenlemelerinin yapılmadığı da göz önüne alındığında trafik kazalarının daha da artacağı öngörülmektedir. Meydana gelen trafik kazalarının bir kısmı maddi hasarlı iken bir kısmı ölümlü ve yaralamalıdır.

Meydana gelen bu trafik kazalarından dolayı Ankara ilinde bir çok dava açılmaktadır. Bu davalar o çoğalmıştırki Ankara’da sadece bu işle uğraşan avukatlar mevcuttur. Zira bu davalarda çok yüklü miktarlarda tazminat alınabilmektedir. Maddi zararın poliçe limitine kadar olan kısmı da karayolları mali mesuliyet sigortası şirketi tarafından ödenmektedir. Kalan kısmı ise kazaya karışan aracın sürücü ve işleteninden alınmaktadır.

Trafik kazalarından kaynaklı davalarda aynı zamanda manevi tazminatta talep edilebilir. Eğer dava açıldıktan sonra davalı tarafın mal kaçırma ihtimali varsa yada kazaya karışan aracı satma olasılığı bulunuyorsa dava başında veya sırasında aracın üzerine ihtiyati tedbir konulması mahkemeden talep edilmelidir. Böylece dava sonucunda hükmedilecek olan tazminatın tahsili güvence altına alınmış olacaktır. Eğer bu davada iyi bir trafik kazası avukatından yardım alınıyorsa zaten o avukatı ihtiyati tedbir talep edecektir. Trafik kazası tazminatı için Ankara’da bir çok trafik kazası avukatı bulunmaktadır. Bu avukatlar sürekli olarak bu tür davalarla ilgilendikleri için bu davalarda uzmanlaşmışlardır.

trafik kazası ankara

Günümüzde araç sayısının giderek artması ve insanların trafik kurallarına uymaması nedeniyle trafik kazaları olmaktadır. Malesef ki trafik kazalarının sayısı da giderek artmaktadır. Bu kazalarda ise onlarca kişi hayatını kaybetmektedir. Bu tür kazalar ölümlü trafik kazası olarak adlandırılmaktadır. Ölümlü trafik kazasının iki boyutu vardır. Bunlardan ilki ceza soruşturması boyutudur. Ortada bir ölüm olayı olduğu için kazaya karışan sürücü hakkında taksiler ölüme sebebiyet verme suçundan kamu davası açılacaktır. İkinci boyut ise tazminat boyutudur. Bunun içinde hukuk davalarında tazminat davası açılması gerekir.

Ölümlü trafik kazalarından sonra ölenin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı alma hakkına sahiptirler. Bu kişiler ölenden destek gören ve onun yokluğunda mağdur olacak kişilerdir. Bu kişilerin başında eş ve çocuklar gelir.Bu kişilerin yanında ölenin annesi, babası, kardeşi hatta nişanlısı bile bu davayı açabilir. Bu dava kazaya karışan aracın mali mesuliyet sigortasını yapan sigorta şirketine, aracın sürücüsüne, aracın sahibine karşı açılacaktır. Bu dava, ölümlü trafik kazasının meydana geldiği yerde, davalıların yerleşim yerinde yada sigorta şirketinin müdürlüğünün olduğu yerde açılabilir. Bu bağlamda genel olarak bütün sigorta şirketlerinin Ankara’da bölge müdürlüğü olduğu için ölümlü trafik kazasından dolayı açılacak tazminat davası olay nerede meydana gelmiş olursa olsun dava Ankara’da açılabilecektir. Bu tür davalarda iyi bir ölümlü trafik kazası tazminat avukatından yardım almak çok önemlidir. Bu tür davalarda avukatlar ücretlerini kazanılan tutardan aldığı için insanların dava başında ölümlü trafik kazası tazminat avukatına ücret ödemeleri gerekmez.

ölümlü trafik kazası

 

Yaralamalı trafik kazası tazminat davası açmak için öncelikle kazaya karışan aracın karayolları mali mesuliyet sigortasını yapan sigorta şirketine başvurarak zararın karşılanması talep edilmelidir. Zira sigorta şirketi trafik kazasından kaynaklı zararları poliçe limitleri dahilinde karşılamak zorundadır. Eğer bu zarar sigorta şirketi tarafından karşılanmazsa trafik kazası mağdurları yaralamalı trafik kazası nedeniyle tazminat davası açmalıdırlar.

Yaramalı trafik kazalarında meydana gelen zararların başında yaralanan kişinin tedavisi için gerekli masraflar gelir. Bu zararların içinde kişinin tedavi süresi boyunca çalışamaması nedeniyl yoksun kaldığı ücret alacağı da bulunmaktadır.

Eğer trafik kazası sonucunda yaralanan kişinin vucudunda kalıcı iş gücü kaybı varsa bu zararında karşılanması gerekir. Zira bu kaza sonucunda yaralanan kişi bir daha iş yapamayacak duruma gelmiştir. Bu zarar hesaplanırken yaralanan kişinim yaşı ve geliri göz önüne alınır.  Ayrıca kişinin vucudundaki iş görememezlik durumun yüzde kaç olduğu da tespit edilmelidir. Bu tespit genellikle adlı tıpta yada üniversite hastanelerinde yapılmaktadır. Bu tespit yapılmadan tazminat miktarı tam olarak belirlenemez. Eğer yaralana kişinin yaşı gençse ve iş gücü yoksunluğu oranı yüksekse çok yüksek miktarlarda tazminat kazanılabilmektedir.

Trafik kazası sonucunda yaralanan kişi bu olay nedeniyle manevi bir çöküntü yaşamış ise bu durumda bu zararında karşılanması gerekir. Bu zararın karşılanması için manevi tazminat davası açmak gerekir. Bu davalarda avukat tutmak çok önemlidir. Zira bu davalarda dikkat edilmesi gereken bir çok nokta vardır. Kişilerin bu önemli noktaları bilmeleri mümkün değildir. Bu sebeple iyi bir yaralamalı trafik kazası avukatından yardım alınmalıdır.

yaralamalı trafik kazası tazminat

Trafik kazası tazminat davası açmak için öncelikle zorunlu mali mesulyet sigortasını yapan sigorta şirketine başvuru yapmak gerekir. Eğer sigorta şirketi hiç ödeme yapmazsa veya eksik ödeme yaparsa bu durumda mahkmeye başvurarak trafik kazası tazminat davası açmak gerekir. Sigorta şirketleri genel olarak hukuki dayanağı olmayan sebeplerle mağdurlara para ödemeyi reddetmektedir. Bu sebeple sigorta şirketlerine karşı açılmış çok fazla dava bulunmaktadır.

Trafik kazalarından dolayı en çok karşılan dava destekten yoksun kalma tazminatı davasıdır. Bu davayı kazada hayatını kaybeden kişinin yakınları açabilmektedir. Yani anne, baba, eş, çocuk, kardeşler hatta ölen kişiden destek aldığını ispat eden üçüncü kişiler bile bu davada davacı olabilirler. Bu davada tazminat miktarı belirlenirken ölenin yaşı, geliri gibi kriterler göz önüne alınır ve hesaplara bu verilere göre yapılır.

Trafik kazasından dolayı açılabilecek diğer dava türü ise manevi tazimat davasıdır. Ölenin yakınları veya yaralanan kişiler bizzat bu davayı açabilirler. Zira bu kişiler meydana gelen trafik kazası nedeniyle manevi çökütnü ve üzüntü içine girmeleri kaçınılmazdır. Kişilerin bu manevi üzüntüsünü bir nebze olsun dindirebilmek için manevi tazminat alma hakkına sahiptirler.

Trafik kazası tazminatların bir diğeri ise yaralanan kişinin iş gücü yoksunluğundan kaynaklı tazminattır. Yaralanma durumunda eğer kalıcı bir iş gücü kaybı meydana gelmişse bu zararın da tazmini gerekir. Bu hakların tamamının eksiksiz olarak alınması için iyi bir trafik kazası tazminat davası avukatından yardım alınmalıdır.

trafik kazası tazminat davası

 

 

 

Trafik kazası tazmimat davaları günümüzde en sık karşıma çıkan dava türlerindendir. Nüfusun hızla artması ve insanların alım gücünde artışa paralel olarak trafikteki araç sayısı hızla artmaktadır. Bunun sonucu olarakta trafik kazası sayısında da çok fazla artış vardır. Sürücülerin ehliyet alırken yeterli eğitime tabi tutulmaması, yollardaki eksiklikler, trafik işaretlerinin yetersizliği, yolların bozukluğu, alkollü araç kullanımı, trafik kurallarına uymama gibi nedenlerden dolayı da trafik kazalarında artışların nedenlerinden bazılarıdır.

Trafik kazası sonucunda kazaya karışanların ölmesi veya yaralanmasının yanında maddi olarakta zararlar meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalardaki zararların karşılanması için trafik kazasından kaynaklı tazminat davası açılması gerekmektedir. Bu davalarda maddi tazminatın yanında manevi tazminatta istenebilmektedir. Bu davalarda eğer ölüm meydana gelmişse ölenin desteğinden yoksun kalanlar dava açmalıdırlar. Yaralanma durumunda ise bizzat yaralanan kişinin bu davayı açmalıdır. Eğer bu kişiler davayı avukat vasıtasıyla açmak isterlerse iyi bir trafik kazası tazminat avukatı bulmalıdırlar.

Bu tür davalarda, destekten yoksun kalma tazminat, cenaze ve defin giderleri, hastane masrafları gibi zararlar istenebilmektedir. Bu zararlar maddi zarar kapsamındandır. Meydana gelen trafik kazası sonrasında olaya karışan ve geride kalan kişilerin yaşadığı manevi çöküntüyü giderebilmek için manevi tazminat davası açılmalıdır. Meydana gelen bu zararların poliçe limitine kadar olan kısmı karayolları mali mesuliyet sigortasını yapan sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Fakat manevi zararlar sigorta şirketi tarafından karşılanmamaktadır.

trafik kazası tazminat

 

Trafik kazalarına bakan avukatlar ankara,ankara trafik dava avukatları,ölümlü trafik kazası avukatları,ankara trafik dava avukatları,trafik sigorta avukatları ankara kelimeleri googleda sıklıkla aratılan kelimelerdir. Trafik kazalarına bakan bir avukat bulurken dikkat etmeniz gereken şey, avukatın bu davalar konusunda tecrübeli olup olmadığıdır. Avukat geçmişte trafik kazası davasına bakmış mı? Sigorta şirketlerinin davalar karşısında tutanacağı tavırlar konusunda haberdar mı? Sigorta şirketlerinin ölümlü trafik kazalarında sıklıkla ortaya süreceği şeyleri biliyor mu? Trafik kazası davaları konusunda verilmiş yargıtay kararlarına hakim mi?